fbpx

Privacybeleid

Wij, KV Construct – hier vertegenwoordigd door en vermeldt met de commerciële benaming “Pleasure Pools Belgium”, beschermen en respecteren jouw privacy. Al jouw persoonlijke gegevens die door jou aan Pleasure Pools Belgium worden verstrekt, worden enkel binnen onze onderneming gebruikt.

Wij gebruiken jouw gegevens zodat wij je kunnen contacteren i.v.m. het beantwoorden van de door jouw gestelde vragen, het verschaffen van informatie over de diensten en producten van Pleasure Pools Belgium of om je op de hoogte te brengen van speciale gebeurtenissen en/of gelegenheden.

AVG (ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING)

Waarom verzamelen wij jouw informatie?

Om jou optimaal van dienst te kunnen zijn, hebben we bepaalde gegevens van jou nodig. Op volgende manieren kunnen wij jouw gegevens gebruiken:

 • Om vragen te beantwoorden die je stelt via het contactformulier op onze website of via e-mail
 • Ervoor te zorgen dat jouw reservatie correct verloopt
 • Er zeker van te zijn dat een aangevraagde cadeaubon juist wordt ingevuld en aan de begunstigde wordt bezorgt
 • Jou op de hoogte kunnen brengen van speciale gebeurtenissen, promoties en persoonlijke aanbiedingen
 • Onze producten en diensten te verbeteren
 • Jouw tevredenheid te meten tijdens of na een dienstverlening
 • Na te gaan of onze advertenties effectief en zinvol zijn voor jou

Welke soort gegevens verzamelen wij?

Wij bewaren enkel die gegevens die je ons zelf verstrekt en ons expliciet toestemming voor geeft. Afhankelijk van het formulier dat je op onze website invult, kunnen dit volgende gegevens zijn:

 • Persoonlijke gegevens: Volledige naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Soort en bron van het verzoek: vraag via het contactformulier, e-mailberichten, telefoongesprekken, leadformulieren via Facebook en Google
 • Welke afspraak je maakt, wanneer je deze maakt en wanneer deze plaatsvindt
 • Browsergegevens op onze website https://pleasurepoolsbelgium.be/

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Jouw persoonlijke gegevens worden 5 jaar bijgehouden vanaf het moment je deze verschaft of vernieuwd. 

Met wie delen we jouw gegevens?

Ter bevordering van de dienstverlening, kunnen jouw gegevens met enkele partners gedeeld worden. De gegevens worden indien mogelijk ook daar verwijderd in het geval ze om eender welke reden bij ons worden verwijderd.

Dienstverleners

Wij delen informatie met bedrijven die een dienst voor ons leveren. Deze zijn:

 • Website hosting
 • E-maildiensten
 • Marketing
 • Prijsvragen en promoties
 • Boekhoudkundige controles
 • Gegevensanalyse
 • Klantenservice
 • Klantenonderzoek en tevredenheidsonderzoek

Voor deze bedrijven gelden eveneens strikte verplichtingen om jouw gegevens te beschermen.

Wettelijke verplichting

Bijvoorbeeld fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

Bij een gerechtvaardigd belang voor jou of Pleasure Pools Belgium

Dit gebeurt enkel indien het belang of de rechten en vrijheden van jou niet zwaarder doorwegen.

Indien je ons expliciet te toelating geeft

We zullen steeds om een expliciete toestemming vragen om jouw gegevens op een andere manier dan bovenstaande met derden te delen.

Gegevensoverdracht buiten de Europese Unie

Wij beschermen jouw gegevens steeds volgens het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

Anonieme gegevens

In sommige gevallen gebruiken we anonieme gegevens voor commerciële doeleinden of rapportering. Deze gegevens zijn nooit en in geen geval terug te brengen naar een bepaald individu.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt ten allen tijde het recht jouw persoonsgegevens in te kijken, een aanvraag in te dienen om deze te wijzigen of te verwijderen. Je kan ook een aanvraag indienen om jouw persoonsgegevens in een standaardindeling te ontvangen.

Je kan bezwaar indienen tegen de verwerking van jouw gegevens of een aanvraag indienen om het gebruik ervan te beperken.

Verzoek of klacht indienen

Je kan jouw verzoek of klacht toesturen door een bericht te sturen naar info@pleasurepoolsbelgium.be of per post naar Pleasure Pools Belgium, KV Construct BV, Flor Baron Peetersstraat 11, 2460 Kasterlee, België.

Je kan je ook steeds wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit, Belgische Privacycommissie, CBPL (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer). Via e-mail doe je dit naar commission@privacycommission.be of per post naar CBPL, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies

Wanneer je een website of applicatie (mobiele app) bezoekt, worden er kleine data -of tekstbestandjes op jouw computer of mobiel apparaat bewaard. De cookie bevat een unieke code waardoor de browser jouw kan herkennen gedurende het bezoek aan de website of app, of bij latere herhaalde bezoeken.

Cookies kunnen worden gemaakt en geplaatst door de server van de website of app die je bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die met deze website of app samenwerkt.

Over het algemeen zijn cookies onschuldig en zorgen ze voor een betere interactie tussen jou en de website of app. Je kan hierdoor sneller navigeren en beleeft een meer persoonlijke ervaring door een inhoud die relevanter is volgens jouw smaak en behoeften.

Cookies op onze website

Onze website https://pleasurepoolsbelgium.be/ maakt gebruik van verschillende cookies. Zowel door ons gegenereerd als door partners. Tijdelijke en permanente.

Hoe lang blijven cookies bestaan?

Tijdelijke cookies

Tijdelijke cookies worden alleen tijdelijk opgeslagen in jouw browser of applicatie. Zodra je jouw browser of applicatie sluit en verlaat, worden die cookies gewist.

Permanente cookies

Permanente cookies blijven op jouw computer of mobiel apparaat staan, ook als je de browser of de applicatie sluit. Permanente cookies maken het mogelijk om je te herkennen tijdens latere bezoeken van de website of applicatie. Permanente cookies blijven op jouw apparaat staan totdat hun einddatum bereikt is, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat je ze verwijdert in jouw instellingen van jouw browser, applicatie of mobiel apparaat.

Wie plaatst cookies?

Wij

Onze cookies worden door ons geplaatst en beheert. Ze zijn eigen aan de bezochte of gebruikte online toepassingen van Pleasure Pools Belgium zoals websitepagina’s of het contactformulier.

Derde partij

Deze cookies worden beheerd en geplaatst door een derde partij. Dat gebeurt tijdens jouw bezoek of gebruik van de Pleasure Pools Belgium online toepassing. Deze cookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door jouw bezoek of gebruik van onze online toepassing aan derden verzonden wordt. Cookies van een derde partij kunnen ook gebruikt worden voor boodschappen van adverteerders, waardoor je aangepaste advertenties te zien kunt krijgen. In dat laatste geval gaat het om advertentiecookies.

Waarvoor dienen de cookies?

Noodzakelijke functionele cookies

Noodzakelijke functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn opdat je de Pleasure Pools Belgium online diensten op een goede manier kunt gebruiken. Deze cookies worden onder meer gebruikt om:

 • de informatie te onthouden die je invult of aanduidt op de verschillende websitepagina’s
 • het uitlezen van jouw browserinstellingen om onze website optimaal op jouw beeldscherm te kunnen weergeven
 • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
 • het mogelijk maken om te reageren op onze websites

Als je die cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de online diensten niet of niet optimaal werken.

Performantie-Analyse cookies

Pleasure Pools Belgium gebruikt performantie- en analysecookies om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers onze online diensten gebruikt. Van de informatie die zo verzameld wordt, kunnen statistische analyses gemaakt worden. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak je onze webpagina’s bezoekt, waar je de meeste tijd doorbrengt op onze website, enz. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de online diensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en in het algemeen te verbeteren. Deze informatie wordt ook gebruikt om te rapporteren over de prestaties van Pleasure Pools Belgium of in het kader van onderzoeken waaraan wij deelnemen.

Sociale media cookies

Onze online toepassing kan ingesloten elementen van derde partijen bevatten. Dit kan gaan om content die bij een andere partij opgeslagen is, maar die op, in of via onze online toepassing getoond wordt. Verder kunnen onze online diensten door middel van buttons via social media gedeeld worden. Dit kan het voor sociale media mogelijk maken om via de Pleasure Pools Belgium online diensten cookies te plaatsen en via deze weg gegevens te verzamelen. Hiervoor verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites daarover geven: Facebook, Google, YouTube en Twitter. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Personalisatie cookies

Pleasure Pools Belgium kan ook gebruik maken van cookies die het mogelijk maken om meer gerichte aanbevelingen te doen op basis van jouw gebruik van onze online diensten. Afhankelijk van jouw surfgedrag kunnen onze online diensten je producten voorstellen of persoonlijke promoties aanbieden.

Overige cookies

In deze categorie staan cookies, die niet in één van de andere categorieën van cookies te plaatsen zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de cookies die kunnen worden ingeschakeld om eigen webanalyses te maken en sites te optimaliseren. Naast de hierboven vermelde performantie-analyse cookies, kunnen andere webanalysecookies gebruikt worden. Deze zullen wel uit te schakelen zijn omdat hierbij mogelijk identificeerbare persoonlijke gegevens worden verwerkt. Dit is niet het geval bij de vermelde performantie-analyse cookies. Van de informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld kunnen statistieken worden gemaakt. Deze statistieken geven inzicht in hoe vaak de webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites of applicaties werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze online diensten door derde partijen worden geplaatst. Dit is bijvoorbeeld het geval als onze webpagina’s zogenaamde ingesloten elementen bevatten: dit zijn teksten, documenten, foto’s of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze online diensten getoond worden. Mocht je op onze online diensten cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierna niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze jouw privacy gewaarborgd hebben.

Verwijderen of weigeren van cookies

Via de instellingen van jouw browser of mobiele apparaat, kan je cookies weigeren of verwijderen. Hierdoor kan de werking van onze online diensten verstoort worden waardoor ze niet geheel naar behoren en verwachtingen functioneren.

Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

Voor meer informatie per type browser kan je naar hun website surfen: Internet ExplorerMozilla FirefoxChromeSafari.

Disclaimer

Alle weergegeven informatie en gegevens op onze website worden met de grootste zorgvuldigheid onderhouden. Dat neemt uiteraard niet weg dat de website https://pleasurepoolsbelgium.be/ volledig foutloos is. Als je een fout of onvolkomenheid vindt kan je ons steeds op de hoogte brengen en zal deze fout en/of onvolkomenheid zo snel mogelijk verbeterd worden.

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onvolkomenheden en/of fouten in de verschafte informatie, gegevens en weergegeven prijzen. Als je twijfelt aan de weergegeven informatie, gegevens of prijzen kan je ons steeds contacteren. Wij zullen je dan de correcte informatie verschaffen.

Jij, als bezoeker van de website van Pleasure Pools Belgium, hebt de volledige aansprakelijkheid voor de keuze van de door jou geraadpleegde gegevens en voor alle gevolgen van het gebruik van deze gegevens.

De inhoud van de website van Pleasure Pools Belgium (teksten, logo’s, afbeeldingen en andere elementen) zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden deze inhoud te kopiëren, te wijzigen, aan te passen onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van Pleasure Pools Belgium.